US Embassy _building perimeter greenery design, Bratislava (AŠ, RP, 2013)

Adventure Park, Šamorín (spolupráca s atelierom Sendler-Babka, AŠ, 2012)

Lesopark Šamorín (spolupráca s atelierom Sendler-Babka AŠ 2012, DUR 2013)

ZELEŇ AQUA ARÉNY, Šamorín (TD 2012, RP 2013)

Polyfunkčný objekt Seberíniho ulica – sadové úpravy, Bratislava (PSP,2012)

Obytná zóna Brižite – Sever, sadové úpravy , Bratislava (RP, 2012)

BUSINESS CENTER BRATISLAVA I PLUS , sadové úpravy, Bratislava (PSP,2011)

Administratívne centrum Reding II. – Sadové úpravy, Bratislava (AŠ, PSP 2011)

Rozšírenie obchodného domu IKEA, Sadové úpravy, Bratislava (PSP, TD, 2011)

Rekonštrukcia areálu ZŠ Trnava-Modranka (RP, 2009)

Cintorín Modra-Králová obnova, Modra (AŠ 2008)

Cintorín Modra – urnový háj, Modra (AŠ, RP,2008)

Lakeside park – etapa 2,3, Bratislava (spolupráca s atelierom Sendler-Babka DUR, PSP 2007-2008)

Rekonštrukcia záhrady pracovno-socializačného centra Lepší svet, Bratislava ( AŠ, RP, 2006)

Projekt obnovy zelene v areálu ZSE, Bratislava (RP, 2006)

Rekonštrukcia areálu laboratórii BVS, Bratislava – (AŠ, RP, 2006)

Revitalizácia čitárne červený rak – úprava vodnej priekopy na pešiu zónu , Bratislava (PSP, RP, 2005)

 

 

Názov (stupeň: - AŠ – architektonická študia, DUR – dokumentácia na územné rozhodnutie, PSP- projektová dokumentácia na stavebné povolenie, RP – realizačná projektová dokumentácia, TD – tendrová dokumentácia, rok)