Okrasné záhrady                                         

  Rezidenčnázáhrada  
Devín - rezidenčná záhrada    
Bratislava - rezidenčná záhrada    
Bratislava - záhrada S    
Bratislava - záhrada L    
Bratislava - záhrada Z  
Rusovce - záhrada N
   
Rusovce - záhrada C    
Rusovce - záhrada  F         
Rusovce - záhrada V     
Rusovce - záhrada U    
Rusovce - záhrada M    
Dunasziget - vidiecka záhrada  
   
Weiden am See - záhrada D  
Verejné priestory    
Obnova pamiatok    
Sútaže a ocenenia    

 

        

     

         

                                                                      
   

 


 

Bratislava- rezidenčná záhrada

 
 
  
 

Rezidenčná záhrada:    BRATISLAVA

Projekt:                            1. časť - 2001/2,   2. časť   2003

Realizácia:                      2002 - 2005