Okrasné záhrady                                         
moderná záhrada Bratislava - strešná pobytová terasa s cortenovými kvetináčmi  

Devín - rezidenčná záhrada

 
Bratislava - rezidenčná záhrada  
Bratislava - záhrada S  
Bratislava - záhrada L  
Bratislava - záhrada Z  
Rusovce - záhrada N
 
Rusovce - záhrada C  
Rusovce - záhrada F     
Rusovce - záhrada V   
Rusovce - záhrada U  
Rusovce - záhrada M  
Dunasziget - vidiecka záhrada  
Weiden am See - záhrada D  
Verejné priestory  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  

 

 

 

  

                                                                      
   

 


 

Bratislava - okrasná záhrada S


 
 
 
  
 

Okrasná záhrada     Dúbravka, BRATISLAVA

Projekt :                        2005

Realizácia:                   2005-2006