Okrasné záhrady                                         

Rodinná záhrada  

Devín - rezidenčná záhrada

   

Bratislava - rezidenčná záhrada

   
Bratislava - záhrada S    
Bratislava - záhrada L    
Bratislava - záhrada Z  
Rusovce - záhrada N    
Rusovce - záhrada C    
Rusovce - záhrada  F         
Rusovce - záhrada V       
Rusovce - záhrada U    
Rusovce - záhrada M    
Dunasziget - vidiecka záhrada
   
Weiden am See - záhrada D  
Verejné priestory    
Obnova pamiatok    
Sútaže a ocenenia    

 

 

 

 

                                                      
   

 


 

Rusovce - záhrada N
 
 
 
  
 

Moderná záhrada              Rusovce, BRATISLAVA  

Architekt domu:                 +-architects  Ing.arch. Maroš Fečík

Projekt:                                2013

Realizácia:                          2013

Fotografie:                          Magdalena Horňáková, Maroš Fečík