Okrasné záhrady                                         
moderná záhrada Bratislava - strešná pobytová terasa s cortenovými kvetináčmi  

Devín - rezidenčná záhrada

 
Bratislava - rezidenčná záhrada  
Bratislava - záhrada S  
Bratislava - záhrada L  
Bratislava - záhrada Z  
Rusovce - záhrada N
 
Rusovce - záhrada C  
Rusovce - záhrada  F     
Rusovce - záhrada V   
Rusovce - záhrada U  
Rusovce - záhrada M  
Dunasziget - vidiecka záhrada  
Weiden am See - záhrada D  
Verejné priestory  
Obnova pamiatok  
Sútaže a ocenenia  

 

 

                                                      
   

 


 

Moderná záhrada v centre Bratislavy využíva svahovitý terén a strešnú terasu k priestorovému a funkčnému členeniu. Svahovitý terén je vyriešený terasami, šikmé plochy sú zatraktívnené vodnou kaskádou a monokultúrnou výsadbou okrasných tráv. Svoje miesto v záhrade majú minimalistické záhony okrasných tráv, formálne kvetinové záhony aj prírodné výsadby.

Bratislava- moderná záhrada L 

 
 
  
 

 

 

 

                            Rodinná záhrada              BRATISLAVA

Architekt domu:                  AVK architects

Projekt:                                 2009

Realizácia:                           2010 – 2012