Okrasné záhrady 
Obnova zámockého parku Béla  
Verejné priestory  
Obnova pamiatok  
Obnova zámockého parku Béla   
Vyhradené areály  
Sútaže a ocenenia  
   
   
  
 
   
   
   
   
   
 

 

        

     

         

                                                                          
   

 


 

Obnova zámockého parku Béla
 
 
 
  
 
    Obnova zámockého parku Belá ( Architektonická štúdia, 2004)